Elektrik panoları mekanik fonksiyonellik, malzeme yerleşim düzenleri, kablolama ve kablo bağlantıları, koruyucu ve açıcı sistemlerin kontrolü, cihaz çalışma değerlerinin set edilmesi, işaretleme, direkt ve endirekt temaslara karşı koruma, yüzeysel atlama ve ayırma mesafeleri, kullanılan cihazların fonksiyonellik testleri ve ayarları, yalıtım v.b konularda rutin testler yapılarak raporlanır.

Muhafazaların Koruma Derecesinin Doğrulanması,
Yalıtma Aralıkları Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması,
Elektrik Çarpmalarına Karşı Koruma Devrelerinin Bütünlüğünün Doğrulanması,
Gömülü Bileşenlerin Birleşmesinin Doğrulanması,
Dahili Elektriksel Devrelerin ve Bağlantıların Doğrulanması,
Harici İİetkenler İçin Bağlantı Uçlarının Doğrulanması
Mekanik Çalışmanın Dığrulanması,
Dielektrik Özelliklerinin Doğrulanması,
Bağlantı, Çalışma Performansı ve Fonksiyonellik Doğrulaması,
Varsa Özel Şartların Uygulanması …
IEC 62208:2012, IEC 61439:2012 -1/2