Elektrik pano mahfazaları IEC 62208 standardına uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmış ürünler kullanılır. Akredite Tip testli panolar; 61439-1/2 standartlarına göre tip testleri yapılıp sertifikaları alınır ve tasarım doğrulama kurallarına bire bir uyularak elektro-montajı yapılır. Tüm test uygulama dökümanları müşterilerimize raporlanır.